Fatiha Suresi, Elham, El Fatiha

Euzü Billâhi Mineş-şeytânirracîm.

Allah’ın rahmetinden uzak olan ve gazabına uğrayarak dünyada ve ahirette helak olan şeytandan, Allahü Teâlâ’ya sığınırım, korunurum, yardım beklerim.

1.
Bismillâhirrahmânirahim

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın (cc) adıyla.

2,3,4.
Elhâmdûlillâhî râbbîl âlemin. Errâhmanirrâhim. Mâliki yevmîddîn.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

5.
İyyâkenâ’büdû ve iyyâke-nesteîyn.

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6,7.
İhdinâssıradâl mûstegîym. Sîrâdallezîne en âmte âleyhim ğâyrîl mâ’dûbî âleyhîm. Ve leddaaaalîin.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

(Amin)